Dong Da

Cho Thuê

1000$ | 02 bedroom Hong Kong Tower Apartment

9 triệu / tháng
This apartment is located at Hong Kong tower, Dong Da district, the size is 94 sq m, includes 02 bedrooms, 02 bathr [xem thêm]
This apartment is located at Hong Kong tower, Dong Da district, the size is 94 sq m, includes 02 bedrooms, 02 bathr [xem thêm]
22 94 m2full info
  • Tìm kiếm nâng cao

    Tùy chọn
  • Danh sách theo khu vực

  • Danh sách của chúng tôi

Danh sách so sánh