Apartments in Hai Ba Trung

Cho Thuê

High quality 2 bedroom apartment for rent in...

15 triệu / tháng
This high quality 2 bedroom apartment for rent is located in Hai Ba Trung district, near Hue street. The apartment [xem thêm]
This high quality 2 bedroom apartment for rent is located in Hai Ba Trung district, near Hue street. The apartment [xem thêm]
22 100 m2full info
Bán

Modern 3 bedroom apartment for rent in Times...

11 triệu / m2
Modern 3 bedroom apartment Park Hill Times City for rent. The living size is 106 sqm. It has a spacious living room [xem thêm]
Modern 3 bedroom apartment Park Hill Times City for rent. The living size is 106 sqm. It has a spacious living room [xem thêm]
32 117 m2full info

LAKE VIEW modern 2 bedroom apartment to rent...

11 triệu / m2
This is lake view modern 2 bedroom apartment Ho Ba Mau Hai Ba Trung for rent. The size of the apartment is  80 sqm [xem thêm]
This is lake view modern 2 bedroom apartment Ho Ba Mau Hai Ba Trung for rent. The size of the apartment is  80 sqm [xem thêm]
22 80 m2full info

Brand new high quality 2 bedroom apartment t...

21 triệu / m2
Are you looking for brand new high quality 2 bedroom apartment Hai Ba Trung? This is perfect home for you. The size [xem thêm]
Are you looking for brand new high quality 2 bedroom apartment Hai Ba Trung? This is perfect home for you. The size [xem thêm]
22 110 m2full info
  • Tìm kiếm nâng cao

    Tùy chọn
  • Danh sách theo khu vực

  • Danh sách của chúng tôi

Danh sách so sánh